Aina Lilja, distriktsläkare och doktorand berättar om religionens roll i vårdmötet utifrån tidigare och egen forskning.

Mona Chamoun, leg psykolog/leg psykoterapeut beskriver kliniska erfarenheter från konsultation och samtalsbehandling.

Vi får också inblick i en sjukhusprästs och en sjukhusimams arbete. Därefter arbetar vi i grupp med klinisk tillämpning av kulturformuleringsintervjun i DSM-5, som innehåller frågor kring religion och andlighet. 

Delmål för st-läkare i Psykiatri:

Målbeskrivningen från 2015: Delmål a2, b1

Målbeskrivningen från 2008: Del av delmål 13

 

Målgrupp: Samtliga yrkesgrupper med patient/klientkontakt inom vården, kommunen och arbetsförmedlingen.

Kostnad: För verksamheter med SLL avtal 900:-, övriga 1 200:- exkl moms

Sista anmälningsdag: 16 maj