På programmet

13.00 -13.30

Välkomna och presentation

13.30– 14.30

  • Ändrade riktlinjer för TB - tuberkulos
  • TBC-provtagning, landlistan
  • Latent och aktiv TB - vad är skillnaden?
  • ”Parasitkunskap” – vad är bra att känna till i mötet med patientgruppen
  • BCG-vaccin till barn som åker fram och tillbaka till hemlandet

Maria-Pia Hergens och Anne Tideholm Nylén, Smittskydd Stockholm

14.30-14.50 Paus

14.50-15.10

Covidvaccin till asylsökande och papperslösa i regionen – hur ska de informeras?

Merhnaz Aram, hälso- och sjukvårdsförvaltingen, Region Stockholm

15.10-15.45

Vi utbyter erfarenheter

15.45-16.00 Avslutning

 

Sista anmälningsdag: 8 april.

Läs mer här

Anmälan