Margarita Mondaca, adjunkt på arbetsterapeututbildningen Karolinska Institutet, presenterar erfarenheter från InterAct, ett interprofessionellt och internationellt samarbete. Med sig har hon studenter från grundutbildningen.

Det här kan du förvänta dig

Ökad kunskap om vad interprofessionellt och internationellt samarbete kan betyda.