Sent utvecklad posttraumatisk stress kan misstas för demenssjukdom och demensutredningar med tolk kan vara svårt. Den här utbildningen ger stöd i differentialdiagnos och hur vi samtalar med patienter om hur de vill åldras och dö i ett främmande land.

Program

 • 08.45-09.45 Äldre migranters sociala nätverk och välbefinnande. Maria Sundvall, psykiatriker, Transkulturellt Centrum.

 • 09.45-10.45 Sent debuterande posttraumatisk stress eller kognitiv sjukdom?Frida Johansson Metso, psykolog., Transkulturellt Centrum.

 • 10.45-11.15 Paus

 • 11.15-12.00 Demensutredning med tolk, Rozita Torkpoor, Migrationsskolan.

 • 12.00-13.00 Workshop: Instrument för äldres differentialdiagnoser.

 • 13.00-14.00 Lunch (ej inkluderad)

 • 14.00-14.30 Att vårda överlevande. Anja Brans, Judiska Hemmet.

 • 14.30-15.15 Existentiella frågor i exil: Att leva tills jag dör. Cecilia Melder, teol. dr.

 • 15.15-15.45 Fika

 • 15.45-16.25 Fortsättning: Existensiella frågor.

 • 16.20-16.30 Avslut

Del av delmål för ST-läkare i psykiatri

 • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 7, 13
 • Målbeskrivning från 2015: Delmål a2, b1


Sista anmälningsdag: 29 april

Anmälan

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.