På agendan denna gång:

• Michaela Nilsson presenterar, via Skype, Region Skånes rapport om tolkade samtal. Rapporten utgår från patientens, hälso- och sjukvårdspersonalens och tolkens perspektiv.

• Integration i form av aktiv rehabilitering: RG Integration driver ett projekt för nyanlända med ryggmärgsskada. Målet är förbättrad fysisk förmåga och ökad kunskap om sin situation och sina förutsättningar.

• Transkulturellt Centrum och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning uppdaterar dig om det senaste om flykt, migration och tillgång till vård utifrån globala och lokala perspektiv.

Seminariet tar också upp barnrättskonventionen och kvinnors utsatthet i asylprocessen.

Målgrupp

All personal som möter patienter med migrationsbakgrund.

Anmälan