Psykosociala behov hos flyktingar och deras familjer

 • Startdatum: 2019-04-01 08:30
 • Slutdatum: 2019-04-01 16:30
 • Plats: SLSO Torsplan, Solnavägen 1E, sal Ljung

Vad är psykosocialt stöd? Vilka förutsättningar finns för att stärka närmiljön för en god hälsa och en fungerande vardag?

Vi reflekterar tillsammans utifrån våra olika kompetenser och inspireras att se saker på nya sätt. Jeanette Olsson, forskare vid FoU Väst i Göteborg, berättar om en rapport som beskriver situationen för nyanlända barn i familjer. Carl Cederberg, forskare på Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola, föreläser och reflekterar – hur omsätter vi de metoder och arbetssätt som fungerar i praktiken?

Inbjudna gäster från socialtjänst, elevhälsa, barnsjukvård, somatisk vård och psykiatri samlas i en panel för att reflektera kring egna erfarenheter.

 

Program

 • 08.30-09.00 Registrering och fika

 • 09.00-09.15 Introduktion med Maria Sundvall, psykiatriker och Ana Hagström, sjuksköterska. Båda från Transkulturellt Centrum.

 • 09.15-10.30 Stöd för barnfamiljer med Jeanette Olsson, forskare, FoU Väst.

 • 10.30-11.30 Reflektion och panelsamtal.

 • 11.30-12.00 Vikten av praktisk kunskap i människovårdande yrken. Carl Cederberg, forskare Centrum för praktisk kunskap.

 • 12.00-13.15 Lunch (ej inkluderad)

 • 13.15-14.15 Gruppsamtal: Hur arbetar vi med flyktingars familjer i dag? Hur kan vi utveckla arbetet?

 • 14.15-14.35 Fika

 • 14.35-16.15 Gemensam reflektion med sammanfattning. Carl Cederberg, forskare Centrum för praktisk kunskap

Sista anmälningsdag: 27 mars

Anmälan

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

 

 

 

 

 

Liknande händelser