Vi reflekterar tillsammans utifrån våra olika kompetenser och inspireras att se saker på nya sätt. Jeanette Olsson, forskare vid FoU Väst i Göteborg, berättar om en rapport som beskriver situationen för nyanlända barn i familjer. Carl Cederberg, forskare på Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola, föreläser och reflekterar – hur omsätter vi de metoder och arbetssätt som fungerar i praktiken?

Inbjudna gäster från socialtjänst, elevhälsa, barnsjukvård, somatisk vård och psykiatri samlas i en panel för att reflektera kring egna erfarenheter.

 

Program

  • 08.30-09.00 Registrering och fika

  • 09.00-09.15 Introduktion med Maria Sundvall, psykiatriker och Ana Hagström, sjuksköterska. Båda från Transkulturellt Centrum.

  • 09.15-10.30 Stöd för barnfamiljer med Jeanette Olsson, forskare, FoU Väst.

  • 10.30-11.30 Reflektion och panelsamtal.

  • 11.30-12.00 Vikten av praktisk kunskap i människovårdande yrken. Carl Cederberg, forskare Centrum för praktisk kunskap.

  • 12.00-13.15 Lunch (ej inkluderad)

  • 13.15-14.15 Gruppsamtal: Hur arbetar vi med flyktingars familjer i dag? Hur kan vi utveckla arbetet?

  • 14.15-14.35 Fika

  • 14.35-16.15 Gemensam reflektion med sammanfattning. Carl Cederberg, forskare Centrum för praktisk kunskap

Sista anmälningsdag: 27 mars

Anmälan

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.