Intervjun (KFI) synliggör hur kulturella faktorer påverkar bedömning och behandlingsplanering. Kursen är uppdelad på två halvdagar, 18 mars och 9 april, kl. 13.00-16.30. Vid det första tillfället introduceras KFI, bakgrund till intervjun och vad den kan bidra med. Vid det andra kurstillfället diskuteras deltagarnas praktiska erfarenheter.

Målgrupp: Samtliga yrkesgrupper inom psykiatri och primärvård som är involverade i diagnostik och bedömning.

Dag 1

Vi introducerar KFI och vad den kan bidra med. Föreläser gör Maria Sundvall, psykiatriker, Transkulturellt Centrum.

Dag 2

Vi diskuterar våra egna erfarenheter av KFI.

Det här kan du förvänta dig

Ökad kunskap om och praktisk övning att använda KFI.

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare i psykiatri

  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 13
  • Målbeskrivning från 2015: Delmål a2, b1

Sista anmälningsdag: 13 mars

Anmälan 

 

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.