Kulturkänslig psykiatrisk diagnos i DSM-5

  • Startdatum: 2019-03-18 13:00
  • Slutdatum: 2019-04-09 16:30
  • Plats: Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4, sal Freja

En utbildning där du lär dig använda kulturformuleringsintervjun (KFI) som kan hjälpa dig att öka förståelsen för din patients problematik.

Intervjun (KFI) synliggör hur kulturella faktorer påverkar bedömning och behandlingsplanering. Kursen är uppdelad på två halvdagar, 18 mars och 9 april, kl. 13.00-16.30. Vid det första tillfället introduceras KFI, bakgrund till intervjun och vad den kan bidra med. Vid det andra kurstillfället diskuteras deltagarnas praktiska erfarenheter.

Målgrupp: Samtliga yrkesgrupper inom psykiatri och primärvård som är involverade i diagnostik och bedömning.

Dag 1

Vi introducerar KFI och vad den kan bidra med. Föreläser gör Maria Sundvall, psykiatriker, Transkulturellt Centrum.

Dag 2

Vi diskuterar våra egna erfarenheter av KFI.

Det här kan du förvänta dig

Ökad kunskap om och praktisk övning att använda KFI.

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare i psykiatri

  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 13
  • Målbeskrivning från 2015: Delmål a2, b1

Sista anmälningsdag: 13 mars

Anmälan 

 

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

 

Liknande händelser