Vi tar upp:

  • Den tillfälliga utlänningslagens konsekvenser för asylsökande och nyanländas hälsa. Rapporten "Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen" presenteras.
  • Det kommer fler kvotflyktingar till Sverige och Stockholm: Vad har de varit med om?
  • Hur ser det svenska mottagandet och flyktingarnas vårdbehov ut?
  • Vad betyder gymnasielagen för de ensamkommandes livssituation?

Medverkar gör bland andra en jurist från Röda Korsets enhet Skydd, sjuksköterska från Röda Korsets vårdförmedling, Karin Davin, UNHCR, Mia Hemmestad, SKL och landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Målgrupp

All personal som möter patienter med flyktingbakgrund.

Det här kan du förvänta dig

Uppdaterade kunskaper om flyktingars livsvillkor i länet och dess betydelse för hälsan.

Sista anmälningsdag: 22 januari

Anmälan

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.