Till exempel kommer professor Laurence Kirmayer från McGill University i Montreal, Canada, för att tala om “Cultural consultation: Lessons for person-centred mental health care”.

Några av de seminarier du kan lyssna till:

  • Psykiatrisk vård av utrikesfödda och deras barn jämfört med svenskfödda – finns det skillnader och i så fall varför?

  • Kulturformuleringens väg in i klinisk praxis

  • Konsultation som stöd för det goda vårdmötet med migranter

  • Visst går det att ge bra vård med tolk

  • Hur mår våra barn i utsatta områden?

Anmälan och hela programmet finns här