PTSD med sen debut - decennier efter kriget

En filmad föreläsning med Frida Johansson Metso, leg. psykolog på Transkulturellt Centrum. Föreläsningen hölls på Nationella Demensdagen 2020.

Frida Johansson Metso

Beskrivning

Kunskapen om sent debuterande posttraumatisk stress (PTSD) ökar, det vill säga att sjukdomen kan debutera långt efter att traumatiska händelser skett. För vissa patienter handlar det om månader eller år efter krigsupplevelserna, och det är relativt lätt att förstå – patienterna har kanske befunnit sig i en hotfull, fortsatt traumatiserande situation under flykten.

Numera vet vi att PTSD också kan debutera decennier efter de traumatiserande händelserna och att debuten kan påverkas av normalt åldrande och mild kognitiv försämring. Det finns också en samsjuklighet mellan PTSD och kognitiv sjukdom, vilket troligtvis beror på påverkan på minnesstrukturen hippocampus. 

Frida Johansson Metso, psykolog på Transkulturellt Centrum, skrev 2018 boken ”När kriget är allt du minns – att lindra PTSD hos äldre”. I den här filmade föreläsningen beskriver hon hur symtom på sent debuterande PTSD kan misstas för en tidig demensutveckling och vilka konsekvenser det får för patienten.