Hur fånga upp barn och unga med psykisk ohälsa

Personal inom skola, elevhälsa, socialtjänst och boenden har en viktig roll när det gäller att fånga upp psykisk ohälsa hos unga.

Personal inom skola, elevhälsa, socialtjänst och boende möter asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa i olika skeden. Alla har en viktig roll att fånga upp psykisk ohälsa, minska stigma kring att söka vård, och hänvisa till rätt vårdinstans vid behov. Boendepersonal har oftast möjligheten till längre och nära relationer som kan vara mycket värdefulla för ungdomarna. 

Utbildningsfilmer

Filmer och informationsmaterial från landstinget i Västernorrland - för dig som jobbar inom primärvården och  ett asylboende.

Samordnad individuell plan - SIP

Sekretessregler kan försvåra öppna samtal. Med samordnad individuell plan  kan sekretessen hävas (SKR:s webbplats).