Psykosocialt stöd och behandling

Psykosocialt stöd hjälper människor att återhämta sig efter en kris som har omkullkastat livet.

Termen psykosocial visar att det finns en samhörighet mellan psykiska och sociala processer och att dessa kontinuerligt samspelar med varandra. Det innebär att arbeta med individers välmående i relation till dess omgivning. Det kan handla om att stärka individers nätverk, främja integration i arbetslivet, hitta meningsfull sysselsättning, gemenskap osv. Det kan också handla om att förklara och beskriva en individs svårigheter för andra myndigheter, eller andra former av samverkan.

Psykosocialt stöd kan vara både preventivt och kurativt. Det minskar risken att utveckla psykisk ohälsa och hjälper individer och samhällen att komma över och hantera psykosociala problem som kan ha uppstått från chocken och effekterna av kriser. Dessa två aspekter av psykosocialt stöd bidrar till att stärka människors resurser och förmågor att möta och hantera (resiliens) nya kriser eller andra utmanande livsomständigheter. 

IHandbok i psykosocial intervention

Akademikerförbundets SSR definitioner för psykologisk behandling och psykosocial behandling samt social intervention

Culture, Context and the Mental Health and Psychosocial Wellbeing of Syrians

A Review for Mental Health and Psychosocial Support Staff Working with Syrians Affected by Armed Conflict
2015