Kultur i DSM-IV

Kulturformuleringen och den svenska intervjumanualen

Film med Sofie Bäärnhielm, sektionschef på Transkulturellt Centrum. Om kulturformuleringen som ett komplement till vanliga diagnostiken. Filmen är 6:46 minuter lång.

Att använda sig av kulturformuleringen

Film med Juan Mezzich, professor i psykiatri, New York University och Margareta Bylund-Andersson, skötare, Norra Stockholms psykiatri. Filmen är 4:17 minuter lång.

Kulturformuleringen

Intervjuguide som stöd vid transkulturell psykiatrisk diagnostik.

Handledning för utbildare

Bläddra i filen genom att dra pekaren från övre höger hörn till nedre vänster hörn.