Journalföring

Termer för journalföring

I psykiatrin i Stockholms läns landsting har termer för att journalföra kulturformuleringsintervjun (KFI) förts in i TakeCare. 

Den som gör en kulturformuleringsintervju kan söka fram motsvarande term och skriva in en kort sammanfattning där.  Man använder då funktionen ”sök term”.  

Tips till verksamheten

För att förenkla för den som ska journalföra KFI finns det en tilläggsmall som kan läggas in i de ordinarie mallarna.

Några verksamheter har redan gjort det, och då kommer ”kulturformuleringsintervjun i DSM-5” upp som en rubrik när man klickar på ”Bedömningsinstrument”. Systemadministratörerna på varje enhet kan lägga in tilläggsmallen.    

Att fundera över vid journalföring

Kulturformuleringsintervjun kan ge en utförlig personlig berättelse, som är viktig för behandlarens förståelse. Däremot är det inte säkert att alla detaljer ska dokumenteras. Överväg balansen mellan nyttan av personlig information och patientens integritet. 

Ett exempel på ett balanserat förhållningssätt finns i följande citat från Jämställdhets-, HBT- och mångfaldsplanen inom Norra Stockholms Psykiatri:

”Patientens upplevelse av sin identitet och viktiga gemenskaper (t ex kulturella, religiösa) och sociala omständigheter dokumenteras på ett respektfullt sätt i journalen i de fall det är relevant för att ge en god och säker vård.”