Utbildningar om barn och familj

I mitten på denna sida ser du utbildningar som Transkulturellt Centrum arrangerar. I spalten till höger finns utbildningar från externa arrangörer

METIS-kurs för ST-läkare: Trauma inklusive migrationsproblematik hos barn och ungdomar

Kursen ges under vårterminen 2017 av Transkulturellt Centrum i samarbete med BUP-kliniken i Stockholm. Ansvarig från Transkulturellt Centrums sida är Karima Assel, överläkare och specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri.