Transkulturell psykiatri Test

Transkulturell psykiatri handlar om att förstå den psykiska ohälsan mot bakgrund av varje individs sociala och kulturella sammanhang.

Frågor man ställer sig här är:

  • Ska de psykiska besvären tolkas som sjukdom, en av livets utmaningar eller som en existentiell upplevelse?
  • Varifrån hämtar vi styrka och kraft?
  • Vad händer i vårt vårdmöte till följd av skillnader i upplevelser, språk, sociokulturella villkor och migration?

 

Transkulturell psykiatri är kunskapsområde inom både klinisk vård och forskning