Uppdrag psykisk hälsa

Läs mer om Uppdrag psykisk hälsa och deras utbildningar

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 2016. Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL.