Unity, diversity and culture

Ett boktips om transkulturell psykiatri baserad på presentationer från en internationell konferens 2014 med The International Association for Cross-Cultural Psychology.