Studieförbund samarbetar för asylsökande

Studieförbunden har gått i hop i ett projekt i Stockholm för att erbjuda utbildningar till asylsökande. Det erbjuds kurser i svenska, hälsa, samhälle, yrkesliv och fritidsaktiviteter. Man anmäler sig via appen "Welcome App".