Storasyster till nyanlända tjejer

Tjejzonen har med stöd av Postkodstiftelsen startat ett utvecklingsprojekt som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos nyanlända tjejer genom att erbjuda en egen Storasyster som stöd.