Salah berättar om sina erfarenheter av PTSD

Salah Haghgo är kurd från Iran som kom till Sverige 1993 som 19-åring. Här berättar han om sina erfarenheter av PTSD - posttraumatiskt stressyndrom.

Salah berättar om PTSD