Rapport från Socialstyrelsen om flyktingsituationen

Denna delrapport visar en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn

Delrapporten utgår i första hand från socialtjänstens perspektiv men bilden har kompletterats med en fokusgrupp med ensamkommande barn.

Delrapport från Socialstyrelsen