Om Origo

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld - ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms läns landsting.