Baba-råd och stöd till ensamkommande barn på flykt

Stockholms Stadsmission driver sedan i april 2016 projektet Baba. Syftet är att få kontakt med gömda barn och ungdomar upp till 20 år som kommit ensamma till Sverige. Det handlar om att kartlägga barnens behov och ge akut stöd.