Färsk rapport från VGR om asylsökandes vårdkonsumtion

En rykande färsk rapport från Västra Götalandsregionen om asylsökandes vårdkonsumtion.