Brist på tolkar i dari

I ett inslag från Sveriges Radio rapporteras att det råder brist på tolkar i det afghanska språket dari vilket har lett till att persisktalande tolkar istället används. Det har i flera fall inneburit felaktig tolkning.