Rapport från BO om hälsa hos nyanlända barn

Barnombudsmannen (BO) presenterar en delrapport om de nyanlända barnens hälsa. Sammanfattning finns på sidan 38 och BO: s förslag till förändringar på sidan 40.