Årsrapport om barn på flykt

Barnombudsmannen, BO, granskar rättigheter för barn på flykt. I denna film berättar Fredrik Malmberg, barnombudsmannen, om årsrapporten 2017 där cirka 600 barn har intervjuats efter ankomsten till Sverige.