Genom samverkan kan tandvården stötta tortyrskadade patienter