Vad ska tandvården tänka på i mötet med tortyrskadade patienter?