Hur dokumenterar vi tortyrskador, exempelvis till intyg?