Vad är viktigt att ha i åtanke när vi möter tortyröverlevare?