Migration, hälsa och vård – hur mår personer med eritreansk och etiopisk bakgrund i Stockholm?

I ett nytt projekt utforskar vi psykisk hälsa, vårdsökande och migrationserfarenheter hos personer med eritreansk och etiopisk bakgrund i Stockholm. Vi uppmärksammar särskilt hur svåra upplevelser av krig och flykt påverkar efterföljande generationers mående.

Initiativtagare och projektledare: Meaza Yared Tesfamariam, tigrinja- och amharisktalande hälsokommunikatör på Transkulturellt Centrum.

Meaza kommer intervjua omkring 40 vuxna personer i den svensk-eritreanska och svensk-etiopiska gruppen om deras egna tankar, familjeerfarenheter och syn på samhället kopplat till hälsa, ohälsa och traumatiska upplevelser.

Intervjufrågorna tar vi fram i samråd med en referensgrupp med företrädare för målgruppen. Intervjuerna beräknas ta omkring en timme och genomförs på svenska, tigrinja, amhariska eller engelska.

Projektets syfte

Projektet ska öka kunskapen om hur migration, exil och traumatiska erfarenheter påverkar hälsan hos både föräldragenerationen och den yngre generationer. Inte minst om hur svåra upplevelser kommuniceras mellan generationerna, vilket inte är så utforskat i ett svenskt sammanhang.

Fynden i projektet kommer ha betydelse för utformandet av vård, stödinsatser och förebyggande åtgärder. Fynden kommer också vara relevanta för det omgivande samhället, i och med att den ohälsa som kan följa på krig, flykt och utanförskap även kan påverka sådant som familjerelationer, arbetsförmåga och utanförskap.

Projektet pågår under 2024 och 2025.