Att vara sverigefinne i Stockholm: Psykisk hälsa, vårderfarenheter och vårdbehov

Sverigefinnar är en av fem nationella minoriteter i Sverige, vid sidan av samer, tornedalingar, romer och judar. Region Stockholm är en av tolv regioner som utgör så kallade finska förvaltningsområden.

Detta innebär bland annat att regionens sverigefinnar uttryckligen har rätt att använda det finska språket i kontakt med olika myndighetsinstanser och att de ska ges möjlighet till inflytande och samråd i frågor som berör dem.

Hälso- och sjukvården behöver större kunskap om de nationella minoriteternas hälsoläge och ökad kompetens i dessa frågor, liksom språk- och kulturkompetens i bredare bemärkelse. Hur ser sverigefinnar i Region Stockholm på hälsa och välfärd, särskilt psykisk hälsa? Vad har sverigefinnar för erfarenheter av kontakt med hälso- och sjukvården? Och hur skulle den sverigefinska gruppen önska att vården utvecklades?

Kunskapsinsamling på gång

Mot den här bakgrunden genomför Transkulturellt Centrum – Region Stockholms kunskapscentrum för frågor som rör hälsa, kultur och migration – en intervjustudie med titeln ”Att vara sverigefinne i Stockholm: Psykisk hälsa, vårderfarenheter och vårdbehov”.

Vad är nyttan med projektet?

Det är första gången det görs en mer omfattande intervjustudie med fokus på hälsa, vårderfarenheter och vårdbehov hos sverigefinnar. Syftet är att bidra med ökad kunskap om vad som kan skydda mot ohälsa och öka motståndskraften, men också om vilka riskfaktorer för hälsan som sverigefinnar i Stockholm upplever.