Dokumentation av tortyrskador

Tortyr förekommer i tre fjärdedelar av världens länder och en tredjedel av asylsökande i Sverige berättar om tortyrupplevelser. FN:s tortyrkonvention fastslår att asylsökande som uppger att de utsatts för tortyr ska ha rätt till medicinsk utredning. Den är ofta viktig för asylprocessen.

I fyra korta filmer berättar ST-läkaren Karl Gårdfeldt hur medicinsk dokumentation på vårdcentral kan gå till - vad som är allmänläkarens roll och vad man bör tänka på vid undersökningen av en tortyrskadad patient. Han presenterar också en medicinsk linjal som underlättar dokumentationen. Linjalen finns att få via Transkulturellt Centrum (länk). 

Tortyrskadedokumentation på vårdcentraler (2 minuter)
Viktigt att tänka på när du undersöker en tortyrskadad patient (1.21 minuter)
Vanliga somatiska fynd när du undersöker en tortyrskadad patient (2.07 minuter)
Hur skrivs intyg och dokumenteras tortyrskador? (1.41 minuter)

Asylsökandes rätt till intyg

Att utvisa någon till tortyr är förbjudet, och om en asylsökande kan ”göra sannolikt” att hen varit utsatt för tortyr gäller omvänd bevisbörda.

Vad händer när dokumentationen är klar?

Om den asylsökande behöver utredas ytterligare ska det göras av kompetent personal. 

Patienter med uppehållstillstånd behöver också dokumentation

En noggrann medicinsk dokumentation av tortyrskador är inte bara viktigt i asylprocessen.