Webbutbildningar

Vi har flera webbaserade utbildningar där innehållet presenteras genom film- och ljudklipp, texter och bildspel.

De flesta av våra webbutbildningar innebär ett individuellt arbete. Varje utbildning innehåller olika inlämningsuppgifter, som du sedan får återkoppling på från en lärare.