Webbutbildningar

Du kan ta del av två webbaserade utbildningar där innehållet presenteras genom film- och ljudklipp, texter och bildspel.

Varje utbildning innehåller olika inlämningsuppgifter, som du sedan får återkoppling på från en lärare. Du kan välja bland flera kursstarter: