Webbutbildningar

Vi har flera webbaserade utbildningar där innehållet presenteras genom film- och ljudklipp, texter och bildspel.

De flesta av våra webbutbildningar innebär ett individuellt arbete. Varje utbildning innehåller olika inlämningsuppgifter, som du sedan får återkoppling på från en lärare.

En av webbutbildningarna är också utformad som en studiecirkel där ni i en grupp arbetar med delar av samma material som den individuella webbutbildningen. Studiecirkeln innehåller dock inga inlämningsuppgifter och heller ingen återkoppling från lärare.