Munhälsa, livsstil och migration

Psykologiskt trauma och tortyr kan synas i munnen – hur påverkar det tandläkarbesöket? En webbutbildning som ges vid två tillfällen under terminen.

Vi lyfter även den påverkan flytt- och flykterfarenheter har på hela människan, men också vad olika personer väljer att äta och dricka – finns en gemensam syn på vad som är baslivsmedel och är vatten den bästa drycken?

Utbildningen är byggd kring sex moduler:

1. Migration
2. Asyl och etablering
3. Barn och familj
4. Tandvård och munhälsa
5. Kost och livsstil
6. Samverkan

Kursinnehållet presenteras via film- och ljudklipp, texter och bildspel. Du kan arbeta från vilken dator med uppkoppling som helst. Modulen "Barn och familj" kan du även läsa fristående.

Studieupplägg

Utbildningen pågår under sex veckor och du lägger upp studierna på det sätt som passar dig. Sammanlagd studietid är cirka 20 timmar.

Respektive modul avslutas med en mindre inlämningsuppgift som din lärare ger dig respons på. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg. 

Kursstart

12 oktober och 2 november.

Kursavgift

Avgiften för utbildningen är 200 kronor för dig som jobbar i verksamheter med SLL-avtal och 250  kronor för övriga, exklusive moms.