Munhälsa, livsstil och migration

Webbutbildningen lyfter olika aspekter av migranters livsvillkor och ges två gånger per termin.

Vi tar upp hur flytt- eller flykterfarenheter påverkar hela människan och vad man väljer att äta och dricka. Kan det ändå finnas en gemensam syn på vad som är baslivsmedel och att vatten är den bästa vardagsdrycken? Vilken roll spelar trångboddhet för hälsan? När psykologiskt trauma och tortyr syns i munnen – hur påverkar det tandläkarbesöket?

För dig som är intresserad av hälsa – barns och vuxnas – kopplat till mun och 
tänder.

Utbildningen är indelad i sex avsnitt:

1. Migration
2. Asyl och etablering
3. Barn och familj
4. Tandvård och munhälsa
5. Kost och livsstil
6. Samverkan

Avsnittet "Barn och familj" kan du även läsa fristående.

Kursinnehållet presenteras via film- och ljudklipp, texter och bildspel, som du når från vilken dator med uppkoppling som helst. 

Studieupplägg

Utbildningen pågår under sex veckor och du lägger upp studierna på det sätt som passar dig. Sammanlagd studietid är cirka 20 timmar.

Respektive avsnitt avslutas med en mindre inlämningsuppgift som din lärare ger dig respons på. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg. 

Kursstart

13 februari och 15 maj.

Kursavgift

Avgiften är 300 kronor för dig som jobbar i verksamhet med avtal med Region Stockholm, övriga 400 kr inklusive moms.

Anmälan

Kursstart 13 februari

 Kursstart 15 maj