Munhälsa, livsstil och migration

Psykologiskt trauma och tortyr kan synas i munnen – hur påverkar det tandläkarbesöket? En webbutbildning som ges vid två tillfällen under terminen.

Utbildningen lyfter även den påverkan flytt- och flykterfarenheter har på hela människan, men också vad olika personer väljer att äta och dricka – finns en gemensam syn på vad som är baslivsmedel och är vatten den bästa drycken?

För dig som är intresserad av hälsa – barns och vuxnas – kopplat till mun och 
tänder.

Utbildningen är indelad i sex avsnitt:

1. Migration
2. Asyl och etablering
3. Barn och familj
4. Tandvård och munhälsa
5. Kost och livsstil
6. Samverkan

Avsnittet "Barn och familj" kan du även läsa fristående.

Kursinnehållet presenteras via film- och ljudklipp, texter och bildspel, som du når från vilken dator med uppkoppling som helst. 

Studieupplägg

Utbildningen pågår under sex veckor och du lägger upp studierna på det sätt som passar dig. Sammanlagd studietid är cirka 20 timmar.

Respektive avsnitt avslutas med en mindre inlämningsuppgift som din lärare ger dig respons på. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg. 

Kursstart

20 september och 25 oktober.

Kursavgift

Avgiften är 200 kronor för dig som jobbar i verksamhet med avtal med Region Stockholm, övriga 250 kr inklusive moms.

Anmälan

Kursstart 20 september

Kursstart 25 oktober