Termernas koppling till intervjufrågorna

Här ser du vilka termer som hör ihop med vilka frågor. Rubrikerna med respektive punkter nedan motsvarar termer i TakeCare.

Kulturformuleringsintervju i DSM-5 (KFI)

  • Fråga 1: Problembeskrivning enligt KFI

Förståelse av orsaker, sammanhang och stöd enligt KFI

  • Fråga 4-5: Orsaker enligt KFI
  • Fråga 6-7: Sammanhang, stressorer och stöd enligt KFI
  • Fråga 8-10: Identitetens roll i sammanhanget enligt KFI

Sjukdomshantering och tidigare hjälpsökande enligt KFI

  • Fråga 11: Sjukdomshantering enligt KFI
  • Fråga 12: Tidigare hjälpsökande enligt KFI
  • Fråga 13: Hinder enligt KFI

Aktuellt hjälpsökande med KFI

  • Fråga 14-1: Förväntningar enligt KFI
  • Fråga 6: Relationen yrkesperson och patient enligt KFI