Termer i TakeCare

Termerna nedan följer motsvarande termer både i rubrikerna och i de enskilda, aningen förkortade frågorna i kulturformuleringsintervjun i DSM-5.

 • Kulturformuleringsintervju i DSM-5 (KFI): Rubrik
  • Problembeskrivning enligt KFI: Fråga 1-3
 • Förståelse av orsaker, sammanhang och stöd enligt KFI: Rubrik
  • Orsaker enl KFI: Fråga 4-5
  • Sammanhang, stressorer och stöd enligt KFI: Fråga 6-7
  •  Identitetens roll i sammanhanget enligt KFI: Fråga 8-1
 • Sjukdomshantering och tidigare hjälpsökande enligt KFI: Rubrik
  • Sjukdomshantering enligt KFI: Fråga 11
  • Tidigare hjälpsökande enligt KFI: Fråga 12
  • Hinder enligt KFI: Fråga 1
 •  Aktuellt hjälpsökande med KFI: Fubrik
  • Förväntningar enligt KFI: Fråga 14-15
  • Relationen yrkesperson-patient enligt KFI: Fråga 16