Webbutbildning: Lär dig använda Kulturformuleringsintervjun (KFI)

Vi har tagit fram en utbildning för dig som vill få hjälp att kommunicera med din patient om kulturella aspekter av hens situation. Lär dig vad Kulturformuleringsintervjun är, hur du använder den och vad den tillför i patientmötet.

 Utbildningen består fem avsnitt och tar en timme att genomföra.

1. Beskrivning av KFI och dess syfte.

2. Genomgång av intervjufrågorna.

3. Vårdpersonal berättar om sina erfarenheter av intervjun.

4. Filmer som visar hur vårdpersonal intervjuar patienter.

5. Svar på vanliga frågor och farhågor samt testa dina nya kunskaper.

Du hittar utbildningen i det publika kursutbudet på Lärtorget, Region Stockholms portal för kompetensutveckling. Sök på KFI.

Publicerad 2023-09-01