Hur skrivs intyg och hur dokumenteras tortyrskador?