Studie: Riktat hälsostöd skapar empowerment hos familjer i socioekonomiskt svaga områden

I våras intervjuade vår dåvarande kollega Maria Bramsgård föräldrar som fått hälsostöd av centrets hälsokommunikatörer för att få veta vad stödet betytt för dem.

Övervikt och obesitas hos fyraåringar är vanligare i Region Stockholms socioekonomiskt svaga områden, vilket synliggör en ojämlik geografisk fördelning. För att bidra till en positiv utveckling ger våra hälsokommunikatörer individuellt stöd till föräldrar och blivande föräldrar som bor här. Om de kan ta kloka beslut när det gäller kost, fysisk aktivitet, sömn, stress och föräldraskap leder det till en hälsosammare vardag för familjen. Som en bieffekt kan stödet även tänkas gynna integration och förståelsen för hur samhället fungerar.

Studien visar att föräldrarna blivit mer medvetna om vikten av hälsosamma vanor och att ge barnen förutsättningar till en god hälsa. Enligt föräldrarna har stödet gett dem empowerment – värdefull kunskap att använda praktiskt.

Föräldrar som i stödsamtalen uttryckt oro av olika slag uppgav att de nu fått större tillit till den egna förmågan att göra rätt. De uppskattade att få stöd på sitt eget språk – lättare att förstå och att göra sig själv förstådd: "Ja, det har varit jättebra, ibland man kan liksom inte alla ord liksom eller material eller den här sorten av maten".

De kände stort förtroende för hälsokommunikatören och att kontakten anpassades efter deras vardag: "... och ibland kunde jag säga; är det ok att jag ringer upp dig runt två då bebisen sover". Att kunna få hälsostöd på plats nära hemmet var också positivt: "Vi träffades där i området så att jag skulle kunna fortsätt gå där jag också bodde. 

Ladda ner studien (pdf), som Maria genomförde inom ramen för sitt magisterprogram i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet. 

Läs mer om arbetet med att främja hälsosamma vanor och förebygga övervikt och obesitas hos gravida och barnfamiljer med migrationsbakgrundPublicerad 2022-11-18