Studie: Hur mår Sverigefinnar i Stockholm?

Sverigefinnar är en av fem nationella minoriteter, och Region Stockholm, ett så kallat finskt förvaltningsområde, behöver veta mer om gruppens hälsa och behov av vård. Därför gör Transkulturellt Centrum en studie, under rubrik ”Att vara sverigefinne i Stockholm: Psykisk hälsa, vårderfarenheter och vårdbehov”.

Vi intervjuar sverigefinnar i Stockholms län om deras syn på hälsa och välfärd, hur och var de skulle söka hjälp vid behov och hur de vill att hälso- och sjukvården utvecklas. Intervjufrågorna har vi tagit fram i samarbete med Sverigefinska riksförbundets Stockholmsdistrikt och Sverigefinska ungdomsförbundet. Den färdiga rapporten läggs fram i slutet av 2023 till den sverigefinska referensgruppen och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Förutom sverigefinnar är samer, tornedalingar, romer och judar nationella minoriteter. Att Region Stockholm, och elva andra regioner, utgör så kallade finska förvaltningsområden innebär bland annat att sverigefinnar som bor här har rätt att använda det finska språket i kontakt med myndigheter och ska ha möjlighet till inflytande och samråd i relevanta frågor.  

Mer om intervjustudien.

 

Detta innebär .

Publicerad 2022-12-09