Hur mår samer bosatta i Stockholm?

Hur ser samer i Region Stockholm på hälsa och välfärd, särskilt psykisk hälsa? Vad har de för erfarenheter av hälso- och sjukvård? Har de några önskemål om hur vården ska utvecklas?

Bakgrunden till frågorna är att Region Stockholm förra året blev samiskt förvaltningsområde enligt minoritetslagen och därmed har skyldighet att tillgodose jämlik vård för den samiska gruppen.

Eftersom Regionen inte har så stor kännedom om samers villkor i storstad har Transkulturellt Centrum fått i uppdrag att samla in kunskap.

Vi kommer intervjua samer i Stockholmsregionen, analysera svaren för att hitta gemensamma nämnare och sammanställa resultatet i en rapport. Ingen av de intervjuade kommer kunna identiferas.

Vill du vara med?

Är du same, bosatt i Stockholms län, minst 18 år och intresserad av att berätta hur du ser på hälsa och välfärd? Eller vill du kanske bara veta mer?

Kontakta Maria Sundvall som är en av forskarna i projektet.
E-post: maria.sundvall@sll.se
Tel: 08-123 486 90

Forskningsassistent Eva Eastwood svarar också på dina frågor.
E-post: eva,eastwood@sll.se
Tel: 070-223 20 48

För mer information kan du även ladda ner en folder.