Hur mår personer med eritreansk och etiopisk bakgrund i Stockholm?

I ett nytt projekt utforskar vi psykisk hälsa, vårdsökande och erfarenheter av migration hos personer med eritreansk och etiopisk bakgrund i Stockholm. Hur gruppens upplevelser av krig och flykt påverkar efterföljande generationer är i fokus.

Initiativtagare och projektledare är Meaza Yared Tesfamariam, tigrinja- och amharisktalande hälsokommunikatör, hos oss.

Meaza kommer intervjua 40-talet vuxna personer i den svensk-eritreanska och svensk-etiopiska gruppen om deras tankar, familjeerfarenheter och syn på samhället kopplat till hälsa, ohälsa och traumatiska upplevelser.

Syftet är att få mer kunskap om hur migration, exil och traumatiska erfarenheter påverkar hälsan hos såväl föräldragenerationen som yngre generationer, och inte minst om hur svåra upplevelser kommuniceras dem emellan.

Projektet pågår 2025 och 2025. 

Mer om projektet

Publicerad 2024-02-08