Föräldrar i Haninge ska lära mer om barns psykiska hälsa

Med start i december kommer föräldrar med migrationsbakgrund bjudas in på informationsträffar för att lära sig mer om barns psykiska hälsa och utveckling.

Som förälder kan det vara svårt att veta vad man ska göra om ens barn sover dåligt, har olika rädslor, bråkar mer än vanligt eller har problem att koncentrera sig i skolan. Om man dessutom befinner sig i ett nytt land är det svårt att veta hur, och var, man kan få hjälp.

De kostnadsfria träffarna hålls på olika språk av Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer och tar cirka två timmar.

På programmet

Hälsokommunikatörerna ska guida föräldrarna rätt och ge dem kunskap om:

• Psykisk ohälsa och barns utveckling
• Hur man kan uppmärksamma om ens barn inte mår bra
• Vad man själv kan göra som förälder
• Vart man vänder sig för att få hjälp

Träffarna kommer hållas på olika platser i kommunen, bland annat sfi:s lokaler och Familjecentralen. Hälsokommunikatören som leder träffen är med digitat via länk.

Föräldrar som vill delta anmäler sig till Jonas Storm på sfi och Nuria Heinämäki eller Kulmiye Abdiaziz på Familjecentralen.

Se korta filmer om träffarna - på olika språk.

Del i forskningsprojekt

Informationsträffarna ingår i Karolinska Institutets femåriga projekt - Tidig intervention för nyanlända barn (TINA) - vars syfte är att fler utrikesfödda barn med psykisk ohälsa ska få tillgång till rätt vård. 

Mer om projektet och Transkulturellt Centrums medverkan.

Mer information finns också på KI:s webbplats.

Publicerad 2020-10-28