Rättsmedicinsk dokumentation av tortyrskador

Martina Olsson Frisk, specialistläkare i rättsmedicin berättar hur en rättsmedicinsk somatisk dokumentation går till, och beskriver arbetet med två fall där somatiska tortyrskador dokumenterats.

Tortyrskador kan dokumenteras på olika sätt. Basal dokumentation i asylärenden ska göras av allmänläkare på vårdcentral. Expertutredningar ska, enligt FN:s standard och det så kallade Istanbulprotokollet, göras av läkare, psykolog och socionom i samverkan. Det händer också att specialistläkare i rättsmedicin skriver rättsintyg som används i domstol och överklaganden till internationella instanser.

Transkulturellt Centrum rekommenderar att expertutredningar följer FN-standard, men vi vill sprida kunskap om hur en rättsmedicinsk somatisk dokumentation görs. Det är därför vi har tagit fram den här filmen (57 minuter) tillsammans med Martina Olsson Frisk och Akademiska sjukhuset i Region Uppsala. 

Här berättar Martina  om två dokumentationer av somatiska tortyrskador hos asylsökande. Hon förklarar skillnaden mellan rättsmedicinsk dokumentation och den allmänläkaren gör, hur intyg kan formuleras, förekommande juridiska uttryck förekommer och den medicinska professionens möjligheter och begränsningar. Dessutom visar hon hur den medicinska linjalen ska användas.  Filmen avslutas med en närmare beskrivning av patientfallen och arbetet med dokumentationen.

Vi tror filmen kan vara intressant för både vårdpersonal, jurister och andra som möter den här patientgruppen och vill få en inblick i rättssprocessen för asylsökande.