Nyanlända

Bland de människor du möter, finns personer som nyligen migrerat till Sverige men även de som vistats länge i landet.

Nyanlända är ett begrepp som används på olika sätt. Den vanligaste betydelsen är att det är personer som fått uppehållstillstånd och omfattas av lagen om nyanländas etablering.

Arbetsförmedlingen har ansvar för etableringen tillsammans med bland annat landets kommuner. Målgruppen är nyanlända som är 20-64 år som har fått uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar. Även nyanlända i åldern 18-19 år, som saknar föräldrar i Sverige, omfattas av den nya lagen liksom vissa anhöriga.

Nyanlända har tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård på samma sätt som andra i landet bosatta. Eftersom denna grupp är en av vårdens alla vårdsökande, kan det vara en utmaning att uppfatta de speciella behov som människor med denna bakgrund kan ha i samband med undersökning, sjukdom och behandling.