Ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn (under 18 år) har kommit till Sverige utan någon av sina föräldrar eller annan vuxen i föräldrarnas ställe.

Barnen kan ha särskilda behov eftersom de separerats från sin familj, men också på grund av traumatiska erfarenheter från hemlandet eller flykten.

Personal som möter ensamkommande barn i olika sammanhang behöver vara särskilt uppmärksam på barnets hälsa och tandhälsa, men också hens möjliga utsatthet för exempelvis barnäktenskap, människohandel och exploatering. För att förhindra att ensamkommande barn försvinner eller hamnar i utsatta miljöer krävs god samverkan mellan olika myndigheter.

Ensamkommande barn (Länsstyrelsen).
Mottagande av asylsökande ensamkommande barn (Migrationsverket).

God man

Barn utan föräldrar eller annan vårdnadshavare har rätt till en god man som ansvarar för att barnet får god omvårdnad och trygghet. En god man har samma juridiska ansvar som en förälder.

Boende

Ensamkommande barn och unga kan få placering i familjehem eller annan boendeform som passar hens behov. Barn har rätt att uttrycka sin åsikt om boendealternativen, vilken ska beaktas utifrån barnets ålder och mognad.

Hälsoundersökning

Ensamkommande barn och unga som fått placering ska erbjudas två hälsoundersökningar.

  • Kommunens socialnämnd ger en vårdcentral i uppdrag att erbjuda barnet  eller den unga (18-20 år) hälsoundersökning. Tandvården kan också behöva kontaktas för att erbjuda en tandvårdsundersökning.
  • Ensamkommande som är asylsökande, kvotflyktingar eller papperslösa erbjuds även en hälsoundersökning via Regionen.

Ensamkommande barn och unga(Socialstyrelsen).

Hedersrelaterad brottslighet mot barn och unga

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla normer och värderingar som råder i den egna familjen och släkten eller ett större kollektiv.

Det finns vägledning för hur olika yrkesgrupper som möter barn och unga kan skydda dem från hedersrelaterad brottlighet på Hedersförtryck (hedersfortryck.se).