Workshop om erfarenheter av Kulturformuleringsintervjun i DSM-5 (KFI)

  • 2024-11-22

  • 9.30 - 15.30

  • Transkulturellt Centrum, Solnavägen 1E

Vår årliga workshop där vi utbyter erfarenheter av Kulturformuleringsintervjun (KFI). Intervjun, som väcker ett allt större kliniskt intresse, är numera inkluderad i Stockholmspsykiatrins vårdprocesskartor.

Workshoppens utgångspunkt är deltagarnas egna erfarenheter och presentationer.

Vår huvudföreläsare Frøydis Nilsen, MD och barn- och ungdomspsykiater, berättar hur Kulturformuleringsintervjun anpassats till barnfamiljer i en samisk kulturell kontext. Hon beskriver också klinikernas erfarenheter av att använda intervjun i sitt kliniska arbete.

Frøydis har i många är varit ledare för barn- och ungdomspsykiatrienheten vid Samisk Norsk National Advisory Unit – Mental Health and Substance Use (SANKS) i Norge och är en erfaren kliniker. Hon har dessutom varit en nyckelperson när det gäller anpassningen av Kulturformuleringsintervjun till den samiska kontexten.

Nivå: Fördjupande (krävs viss förkunskap).

Målgrupp: Vårdpersonal, forskare och utbildare.

Sista anmälningsdag: 8 november.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Utbildning, Fördjupande