Workshop: Kommunikation i utmanande situationer inom vård och tandvård

 • 2024-11-11

 • 13 - 16.30

 • Solnavägen 1 E, plan 4, Lokal: Lomme

Effektiv kommunikation med patienter, både barn och vuxna, inom vård- och tandvårdsmiljöer kan vara utmanande, särskilt när tolkanvändning är nödvändig. Under denna workshop kommer vi att utforska och diskutera flera viktiga frågor, som:

 • Tillförlitlig skriftlig information: Hur kan vi säkerställa att skriftlig information är begriplig och tillförlitlig för patienter?
 • Förståelse av behandlingen: Hur säkerställer vi att patienten förstår behandlingen eller ingreppet, särskilt när det rör sig om sällsynta eller engångsprocedurer?
 • Patientens delaktighet: Hur kan vi främja patientens delaktighet i deras vård?
 • Kommunikation om smärta: Hur kan vi kommunicera smärta eller frånvaron av smärta på ett begripligt sätt för patienten eller omsorgspersonen?
 • Förklaring av det ovanliga till föräldrar: Hur förklarar vi för föräldrar t ex att deras barn kan vara vaket och prata men ändå uppleva minnesluckor? Hur förklara ytbedövning före stick/provtagning?
 • Egenvård och uppföljning: Hur kan vi tydligt beskriva egenvårdsinstruktioner efter ingrepp och betona vikten av uppföljning?

Talare

 • Sofie Bäärnhielm: Överläkare och docent i transkulturell psykiatri. Hon kommer att tala om olika perspektiv på smärta.
 • Malin Idar Wallin: Beteendevetare och doktorand i transkulturell psykiatri. Hon kommer att dela insikter om hur enkla (om-)formuleringar av frågor kan förbättra dialogen och informationen utifrån Kulturformuleringsintervjun (KFI)
 • Mona Lindqvist: Psykolog och psykoterapeut. Hon kommer att tala om hur barn (och familjer) kan uppfatta mötet med vården, särskilt i mindre vanliga sammanhang där tolk används och vad som kan vara viktigt att tänka på.

Praktisk träning

Några av deltagarna kommer att få möjlighet att praktiskt träna på olika vårdsituationer genom utvalda case, så autentiskt som möjligt, med hjälp av tolk och frivilliga patienter.

Det här kan du förvänta dig

 • Förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patienter.
 • Ökad förståelse för olika värderingar och språkliga skillnader i vårdsituationer.
 • Utvecklade färdigheter i att använda tolk effektivt.
 • Perspektiv på patientens delaktighet och förståelse i deras vårdprocess.

Sista anmälningsdag: 28 oktober

Kostnadsfritt

Max antal deltagare: 16 personer

Läs mer här

Transkulturellt centrum